Enterprise Agility

Enterprise Agility er virksomhetens evne til å tilpasse seg raskt. 

Når vi jobber med enterprise agility, jobber vi med hele organisasjonen for å sikre at endringer er tilpasset deres situasjon og gir ønsket resultat.

Vi tror at en smidig tilnærming til organisasjonsutvikling ofte er hensiktsmessig.

Noen kaller det agil transformasjon.OKR

Objectives & Key Results er populært. Kanskje er det til og med litt "hypet"?

Uansett er det en svært god måte å drive målstyring på - dersom du gjør det på en god måte. 

Trenger dere å 
* komme i gang 
* ta det neste steget 
* bli helt rå på 
Objectives & Key Results?

Vi hjelper deg til å ta steget fra der du er til dit du ønsker .Mentoring

Vi gir deg opplæring og støtte i form av training og mentoring

Selv om vår kompetanse er viktig, vet vi at det er din kontekst og kultur som skal utvikles.  

Derfor vet vi også at involvering gir eierskap til løsningen og til resultatet av endringen.

Vi mener dette er avgjørende for å få til varig endring.
Høyt presterende team

Agile coaching handler om å sette mennesker og organisasjoner i stand til å nå sine mål.

Vi tror at en coachende tilnærming i større grad gir varig endring og bedre effekt enn mer tradisjonell tilnærming til prestasjon.

Vi bruker coaching på alle nivåer: individ, team og hele virksomheten og  støtter og utfordrer deg slik at dere kan dere.
Opplever du at endring er vanskelig og at det du forsøker ikke virker?

ORGANISASJONSENDRING ER KOMPLEKST

Endring kan være utfordrende, enten det handler om å endre noe i oss selv eller det handler om organisasjonen vi jobber i. Spesielt utfordrende kan det være når endringene også berører kulturelle eller ledelsesmessige aspekter. Det hender at vi havner i en situasjon der endringen bremser eller til og med stopper helt opp, eller så gir det oss ikke de resultatene vi var ute etter.

Erfaringsmessig er problemene vi forsøker å løse ofte komplekse, men måten vi forsøker å løse dem på tar ikke hensyn til dette. Virpi Oinonen har en fantastisk fremstilling av kompleksitet, hvordan vi ofte går frem når vi løser problemer og den ekle følelsen vi får når vi ikke forstår hvorfor det vi gjør ikke virker. 

Har du ikke sett den tidligere, anbefaler vi at du sjekker ut infografen hennes i denne blogposten.

KOMPLEKST ELLER KOMPLISERT

Vi tror langt flere utfordringer i dag er komplekse av natur. Dette krever at vi erkjenner at kompleksitet er noe annet enn veldig komplisert

Komplekse problemer har en annen dynamikk enn kompliserte problemer. 

Dette krever andre måter å tilnærme seg endring på enn vi kanskje er vant til fra tidligere.

VI ØNSKER Å MESTRE

Vi tror på mennesker. De aller fleste av oss ønsker å gjøre en god jobb og å føle seg verdifulle

Vi trives også aller best når vi oppnår noe sammen med andre. 

"I dag skal jeg gjøre noe skikkelig dumt!" sa ingen.

VI KAN FÅ DET TIL

Selv om vi står overfor komplekse utfordringer, trenger ikke alt håp være ute. 

Det finnes alltid grep vi sammen kan ta i forsøket på å skape endring. I tillegg kan vi søke stadig forbedring på det som allerede fungerer

Vi kan til og med bygge dette inn i måten vi jobber på.

Hvorfor velge oss?

VÅR TILNÆRMING
  1. Vi tar utgangspunkt i deres situasjon, kontekst og kultur
  2. Vi tar alltid utgangspunkt i  hva dere ønsker å oppnå med endringen
  3. Vi hjelper hele virksomheten
  4. Vi samskaper endringen med de som blir påvirket av den
  5. Vi hjelper dere med å etablere mekanismer for å sikre varig endring
  6. Vi ser organisasjonsendring som komplekse problemer
  7. Vi har ekspertise på smidig transformasjon

Hva andre sier

"​​Øystein har en svært god forståelse av smidige verdier, tankesett og  hva som trengs for å transformere organisasjoner til å bli mer "future proof". Han forstår kompleksiteten og er dyktig til å få folk rundt seg til å føle seg verdsatt og mestre gjennom å involvere dem i prosessen."

NN 
Produkteier

"​​​Øystein har en klar forståelse for hvordan man kobler teknologien med forretningsbehovene. Han har en svært god forståelse av virksomheten og hvordan han kan støtte dem med de riktige tjenestene og passende virksomhetsarkitektur."

NN
Prosjektleder

"​​ Det har vært en stor opplevelse for meg å ha hatt Øystein som leder. Han har vist meg hva godt lederskap er og har svært mye kompetanse. Jeg har lært mye av Øystein "

NN
Medarbeider